We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

API سطح بالای React

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

React نقطه‌ی ورود به کتابخانه‌ی ری‌اکت است. اگر شما React را از تگ <script> بارگذاری کنید، این APIهای سطح بالا از React گلوبال قابل دسترسی هستند. اگر شما از ES6 ‌به‌همراه npm استفاده می‌کنید، می‌توانید بنویسید import React from 'react'. اگر از ES5 به‌همراه npm استفاده می‌کنید، می‌توانید بنویسید var React = require('react').

مرور کلی

کامپوننت‌ها

کامپوننت‌های ری‌اکت به شما اجازه می‌دهند تا رابط کاربری را به بخش‌های مستقل با قابلیت استفاده‌ی مجدد تقسیم کنید، و درمورد هر قسمت به صورت جداگانه فکر کنید. کامپوننت‌های ری‌اکت را می‌توان به عنوان زیرکلاسی برای React.Component یا React.PureComponent تعریف کرد.

اکر شما از کلاس‌های ES6 استفاده نمی‌کنید، می‌توانید به جای آن از create-react-class استفاده کنید. بخش ری‌اکت بدون استفاده از ES6 را برای آگاهی بیشتر ببینید.

کامپوننت‌های ری‌اکت می‌توانند به شکل تابع نیز تعریف شوند که می‌توان آن‌ها را با memo بسته‌بندی (wrap) کرد:

ایجاد المنت‌های ری‌اکت

ما پیشنهاد می‌کنیم برای توصیف رابط کاربری از JSX استفاده کنید. هر المنت JSX یک Syntactic sugar است برای صدا زدن ()React.createElement. اگر از JSX استفاده کنید، معمولا متدهای زیر را به شکل مستقیم فراخوانی نخواهید کرد.

برای آگاهی بیشتر از بخش ری‌اکت بدون استفاده از JSX دیدن کنید.

تبدیل المنت‌ها

React، چندین API برای دست‌کاری کردن المنت‌ها فراهم می‌کند:

فرگمنت‌ها

React همچنین برای یک کامپوننت، امکان رندر کردن چند المنت بدون استفاده از wrapper را فراهم می‌سازد.

Refs

تعلیق (Suspense)

Suspense به کامپوننت‌ها اجازه می‌دهد تا قبل از رندر شدن، برای چیزی «صبر» کنند. فعلا Suspense فقط یک مورد کاربرد را پشتیبانی می‌کند: بارگذاری پویای کامپوننت‌ها با استفاده از React.lazy. در آینده، از مورد کاربردهای دیگری چون واکشی داده (data fetching) پشتیبانی خواهد کرد.

Transitions

Transitions یک ویژگی همروند (concurrent) جدیدی است که در React 18 معرفی شده است. آنها به شما اجازه می دهند به‌روزرسانی‌ها را به عنوان transition علامت گذاری کنید، که به React می گوید که می توان آنها را قطع کرد و از fallback در Suspense برای محتوای قابل مشاهده خودداری کرد.

Hooks

هوک‌ها یک افزونه جدید در ری‌اکت ۱۶.۸ هستند. آن‌ها به شما این توانایی را می‌دهند که بدون نوشتن کلاس از state بهره ببرید. هوک‌ها یک بخش توضیحات جدا و یک مرجع API جدا دارند:


مرجع

React.Component

This content is out of date.

Read the new React documentation for Component.

React.Component کلاس پایه است برای کامپوننت‌های ری‌اکت وقتی به روش کلاس‌های ES6 تعریف شده باشند:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>;
 }
}

مرجع React.Component API را برای لیستی از متدها و ویژگی‌های مربوط به کلاس پایه React.Component ببینید.


React.PureComponent

This content is out of date.

Read the new React documentation for PureComponent.

React.PureComponent به React.Component شبیه است. تفاوت آن‌ها این است که React.Component تابع ()shouldComponentUpdate را پیاده‌سازی نمی‌کند، ولی React.PureComponent آن‌را با یک قیاس سطحی props و state پیاده‌سازی می‌کند.

اگر تابع render() کامپوننت ری‌اکت شما، در صورت یکسان بودن props و state، خروجی یکسان تولید می‌کند، برای ارتقای کارایی در برخی از موارد می‌توانید از React.PureComponent استفاده کنید.

نکته

shouldComponentUpdate() در React.PureComponent فقط به صورت سطحی آبجکت‌ها را مقایسه می کند. اگر این آبجکت‌ها دارای ساختارهای داده پیچیده باشند، ممکن است برای تفاوت های عمیق تر، منفی کاذب ایجاد کند. PureComponent را فقط زمانی extend کنید که انتظار دارید دارای props و state ساده باشید، یا از forceUpdate() زمانی استفاده کنید که بدانید ساختارهای داده عمیق تغییر کرده‌اند. یا، استفاده از [آبجکت‌های غیرقابل تغییر] (https://immutable-js.com/) را برای تسهیل مقایسه سریع داده‌های تودرتو در نظر بگیرید.

علاوه بر این، shouldComponentUpdate() در React.PureComponent، به‌روز شدن state و props را در کل زیردرخت کامپوننت درنظر نمی‌گیرد. پس مطمئن شوید که همه‌ی کامپوننت‌های فرزند نیز «pure» باشند.


React.memo

This content is out of date.

Read the new React documentation for memo.

const MyComponent = React.memo(function MyComponent(props) {
 /* render using props */
});

React.memo یک کامپوننت مرتبه بالا می‌باشد.

اگر کامپوننت شما در صورت گرفتن props یکسان، نتیجه‌ی یکسان تولید می‌کند، می‌توانید آن‌را در یک فراخوانی React.memo، wrap کنید تا با یادداشت‌برداری نتیجه، کارایی را بالا برید. این کار به آن معناست که ری‌اکت رندر کردن کامپوننت را در نظر نمی‌گیرد و آخرین نتایج رندرهای قبلی را درنظر می‌گیرد.

React.memo تنها تغییرات props را بررسی می‌کند. اگر کامپوننت شما درون React.memo قرار گرفته‌است و در آن از هوک‌های useState، useReducer یا useContext استفاده شده‌است، تغییر state یا context باعث رندر شدن مجدد می‌شود.

به صورت پیش‌فرض این فقط یک مقایسه سطحی بین اشیاء موجود در شیء props انجام می‌دهد. اگر می‌خواهید خودتان این مقایسه را کنترل کنید، می‌توانید یک تابع مقایسه شخصی‌سازی شده را به عنوان آرگومان دوم به این تابع بدهید.

function MyComponent(props) {
 /* رندر با استفاده از props */
}
function areEqual(prevProps, nextProps) {
 /*
 return true if passing nextProps to render would return
 the same result as passing prevProps to render,
 otherwise return false
 */
}
export default React.memo(MyComponent, areEqual);

این روش فقط به عنوان بهینه‌سازی کارایی مورد استفاده است. برای «جلوگیری» از رندر، از آن استفاده نکنید، به خاطر آن‌که می‌تواند به خطا سرانجام یابد.

نکته:

برخلاف متد ()shouldComponentUpdate در کامپوننت‌های به شکل کلاس، تابعareEqual مقدار true را بازمی‌گرداند اگر propها یکسان باشند و false برمیگرداند اگر propها متفاوت باشند. این رفتاری عکس shouldComponentUpdateمی‌باشد.


()createElement

This content is out of date.

Read the new React documentation for createElement.

React.createElement(
 type,
 [props],
 [...children]
)

ایجاد و برگرداندن یک المنت ری‌اکت جدید با توجه به نوع (type) داده شده. آرگومان نوع داده شده می‌تواند رشته‌ی نام یک تگ (مثل 'div' یا 'span')، یک نوع کامپوننت ری‌اکت (کلاس یا تابع)، یا یک نوع فرگمنت ری‌اکت باشد.

کد نوشته شده با JSX تبدیل به حالتی می‌شود که از React.createElement() استفاده کند. شما در حالت معمول اگر از JSX استفاده کنید به صورت مستقیم React.createElement() را فرا نمی‌خوانید. ری‌اکت بدون استفاده از JSX را برای یادگیری بیشتر ببینید.


()cloneElement

This content is out of date.

Read the new React documentation for cloneElement.

React.cloneElement(
 element,
 [config],
 [...children]
)

شبیه‌سازی (clone) و برگرداندن یک المنت جدید ری‌اکت با استفاده از element به عنوان نقطه شروع جدید. config باید تمامی props های جدید، key یا ref را شامل شود. المنت جدید، دارای props المنت اصلی همراه با props جدید به شکل ترکیب شده سطحی می‌باشد. فرزندان جدید جایگزین فرزندان قبلی می‌شوند. key و ref المنت اصلی اگر key و ref جدید در config وجود نداشته باشد محفوظ می‌مانند.

React.cloneElement() تقریبا برابر است با:

<element.type {...element.props} {...props}>{children}</element.type>

گرچه، این کار refها را محفوظ نگاه می‌دارد. این به آن معناست که اگر شما یک فرزند را با ref آن دریافت کنید، آن‌را به شکل اتفاقی از اجداد خود سرقت نمی‌کنید. شما ref یکسان متصل شده به المنت جدید خواهید داشت. ref و key جدید اگر وجود داشته باشند جایگزین قدیمی‌ها می‌شوند.

این API به عنوان جایگزینی برای React.addons.cloneWithProps() منسوخ شده معرفی شد.


()createFactory

This content is out of date.

Read the new React documentation for createFactory.

React.createFactory(type)

یک تابع برمی‌گرداند که المنت‌های ری‌اکت با نوع داده شده را تولید می‌کند. مثل ()React.createElement، آرگومان نوع داده شده می‌تواند رشته‌ی نام یک تگ (مثل 'div' یا 'span')، یک نوع کامپوننت ری‌اکت (کلاس یا تابع)، یا یک نوع فرگمنت ری‌اکت باشد.

این helper یک نوع قدیمی(legacy) محسوب می‌شود و ما شما را تشویق می‌کنیم که به صورت مستقیم از React.createElement() یا JSX استفاده کنید.

اگر از JSX استفاده کنید، معمولا React.createFactory() را مستقیما فراخوانی نخواهید کرد. ری‌اکت بدون استفاده از JSX را برای یادگیری بیشتر ببینید.


()isValidElement

This content is out of date.

Read the new React documentation for isValidElement.

React.isValidElement(object)

بررسی میکند که آیا شیء مورد نظر، المنت ری‌اکت هست یا خیر. true یا false برمی‌گرداند.


React.Children

This content is out of date.

Read the new React documentation for Children.

React.Children ابزاری برای کار با ساختمان‌داده‌ی غیرشفافthis.props.children فراهم می‌کند.

React.Children.map

React.Children.map(children, function[(thisArg)])

یک تابع روی هر فرزند immediate داخل children فرامی‌خواند که this را به عنوان thisArg تنظیم می‌کند. اگر children یک آرایه باشد از آن میگذرد و تابع روی تک‌تک فرزند‌های درون آرایه اجرا می‌شود. اگر children، null یا undefined باشد، این متد به جای یک آرایه، null یا undefined برمی‌گرداند.

نکته:

اگر children، یک فرگمنت باشد به عنوان یک فرزند تنها با آن برخورد می‌شود و از آن نمی‌گذرد.

React.Children.forEach

React.Children.forEach(children, function[(thisArg)])

مانند ()React.Children.map است ولی آرایه‌ای برنمی‌گرداند.

React.Children.count

React.Children.count(children)

تعداد کامپوننت‌های موجود در children را برمی‌گرداند، برابر تعداد دفعاتی است که callback داده شده به map یا forEach فراخوانی شده است.

React.Children.only

React.Children.only(children)

بررسی می‌کند که آیا children فقط یک فرزند (المنت ری‌اکت) دارد و آن را برمی‌گرداند. در غیراین‌صورت این متد یک ارور برمی‌گرداند.

نکته:

React.Children.only()، مقدار برگردانده شده توسط ()React.Children.map را قبول نمی‌کند زیرا یک آرایه است نه یک المنت ری‌اکت.

React.Children.toArray

React.Children.toArray(children)

ساختمان‌ داده‌ی غیرشفاف children را به شکل یک آرایه‌ی مسطح با فرزندهایی که به هرکدام یک کلید اختصاص ‌داده شده برمی‌گرداند. کاربردی است اگر بخواهید مجموغه‌هایی از فرزندان را در متدهای رندر خود دستکاری کنید، مخصوصا اگر بخواهید this.props.children را قبل از پاس دادن به سطوح پایین‌تر، قطعه‌قطعه یا دوباره مرتب کنید.

نکته:

React.Children.toArray() در فرایند مسطح‌سازی لیست فرزندان، کلیدها را تغییر می‌دهد تا معنای آرایه‌های تودرتو حفظ شود. به این معنا که، toArray، هر کلید را پیشوندگذاری می‌کند تا کلید هر المنت به‌‌ همان آرایه‌ی واردشده‌ای محدود شود که دارای آن کلید بوده است .


React.Fragment

This content is out of date.

Read the new React documentation for Fragment.

کامپوننت React.Fragment به شما این توانایی را می‌دهد تا چندین المنت را در متد render() برگردانید، بدون آن‌که المنت DOM جدیدی بسازید:

render() {
 return (
  <React.Fragment>
   Some text.
   <h2>A heading</h2>
  </React.Fragment>
 );
}

همچنین می‌توانید آن را به شکل خلاصه‌ی <></> نمایش دهید. برای آگاهی بیشتر، ری‌اکت نسخه‌ی 16.2.0: پشتیبانی ارتقا یافته از فرگمنت‌ها را ببینید.

React.createRef

This content is out of date.

Read the new React documentation for createRef.

React.createRef یک ref می‌سازد که می‌تواند با استفاده از خصوصیت ref به المنت متصل شود.

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.inputRef = React.createRef(); }

 render() {
  return <input type="text" ref={this.inputRef} />; }

 componentDidMount() {
  this.inputRef.current.focus(); }
}

React.forwardRef

This content is out of date.

Read the new React documentation for forwardRef.

React.forwardRef یک کامپوننت ری‌اکت ایجاد می‌کند که خصوصیت ref دریافت شده را به کامپوننت زیرین در درخت فوروارد کند. این روش خیلی معمول نیست مگر در دو مورد:

React.forwardRef، یک تابع رندرکننده را به عنوان آرگومان می‌پذیرد. ری‌اکت این تابع را با props و ref به عنوان دو آرگومان صدا می‌زند. این تابع باید یک نود ری‌اکت برگرداند.

const FancyButton = React.forwardRef((props, ref) => ( <button ref={ref} className="FancyButton">  {props.children}
 </button>
));

// You can now get a ref directly to the DOM button:
const ref = React.createRef();
<FancyButton ref={ref}>Click me!</FancyButton>;

در مثال بالا، ری‌اکت، ref داده شده به المنت <FancyButton ref={ref}> را به عنوان آرگومان دوم به تابع رندرکننده صدازده‌ شده درون React.forwardRef می‌دهد. این تابع رندرکننده، ref را به المنت <button ref={ref}> انتقال می‌دهد.

در نتیجه، بعد از این‌که ری‌اکت، ref را متصل کرد، ref.current مستقیما به المنت DOM مربوط به <button> اشاره می‌کند.

برای آگاهی بیشتر، فوروارد refها را ببینید.

React.lazy

This content is out of date.

Read the new React documentation for lazy.

React.lazy() به شما اجازه می‌دهد کامپوننتی تعریف کنید که به شکل پویا بارگذاری می‌شود. این کمک می‌کند تا حجم بسته‌ی نهایی(bundle) کاهش یابد تا بارگذاری کامپوننت‌هایی که در رندر ابتدایی استفاده نشده‌اند را به تعویق اندازد.

می‌توانید برای یادگیری نحوه‌ی استفاده از آن به سند بخش‌بندی کد بروید. ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید، که در مورد چگونگی استفاده از آن با جزئیاتی بیشتر توضیح داده است .

// این کامپوننت به صورت پویا بارگذاری می‌شود
const SomeComponent = React.lazy(() => import('./SomeComponent'));

توجه کنید که کامپوننت‌های lazy نیازمند وجود یک کامپوننت <React.Suspense> در سطوح بالاتر درخت رندر هستند. این نحوه‌ی مشخص کردن یک loading indicator است.

React.Suspense

This content is out of date.

Read the new React documentation for Suspense.

React.Suspense به شما امکان می‌دهد در صورتی که برخی از اجزای درخت زیر آن هنوز آماده رندر نیستند، نشانگر بارگذاری (loading indicator) را مشخص کنید. در آینده قصد داریم به Suspense اجازه دهیم سناریوهای بیشتری مانند fetch کردن داده را مدیریت کند. می‌توانید در این مورد در نقشه راه ما بخوانید.

امروزه، بارگذاری lazy کامپوننت‌ها تنها مورد استفاده است که توسط <React.Suspense> پشتیبانی می‌شود:

// این کامپوننت به صورت پویا بارگذاری می‌شود
const OtherComponent = React.lazy(() => import('./OtherComponent'));

function MyComponent() {
 return (
  // Displays <Spinner> until OtherComponent loads
  <React.Suspense fallback={<Spinner />}>
   <div>
    <OtherComponent />
   </div>
  </React.Suspense>
 );
}

این قسمت در راهنمای بخش‌بندی کد توضیح داده شد‌ه‌است. توجه کنید که کامپوننت‌های lazy می‌توانند در اعماق یک درخت Suspense موجود باشند (نیازی نیست که تک‌تک آن‌ها را به این شکل wrap کنید) . بهترین تمرین این است که <Suspense> را جایی قرار دهید که میخواهید یک loading indicator مشاهده کنید، اما lazy() را جایی قرار دهید که می‌خواهید کد را بخش‌بندی کنید.

نکته

برای محتوایی که قبلاً به کاربر نشان داده شده است، بازگشت به نشانگر بارگزاری (loading indicator) می‌تواند باعث سردرگمی شود. گاهی اوقات بهتر است در حالی که رابط کاربری جدید در حال آماده شدن است، رابط کاربری “قدیمی” نشان داده شود. برای انجام این کار، می‌توانید از APIهای transition جدید startTransition و useTransition برای علامت‌گذاری به‌روزرسانی‌ها به‌عنوان transition و جلوگیری از fallback های غیرمنتظره استفاده کنید.

React.Suspense در رندر سمت سرور

در طول رندر سمت سرور، مرزهای Suspense به شما این امکان را می دهد که برنامه خود را در تکه‌های های کوچکتر با suspend کردن flush کنید. هنگامی که یک کامپوننت به حالت تعلیق (suspend) در می‌آید، ما یک تسک با اولویت پایین را برنامه‌ریزی می‌کنیم تا fallback مربوط به نزدیک‌ترین مرز Suspense را رندر کنیم. اگر کامپوننت قبل از flush کردن از حالت تعلیق خارج شود، محتوای واقعی را ارسال می کنیم و fallback را دور می اندازیم.

React.Suspense در طول hydration

مرزهای Suspense به این بستگی دارد که قبل از اینکه خودشان بتوانند hydrate شوند، مرزهای والدین آنها hydrate شوند، اما می توانند مستقل از مرزهای خواهر و برادر hydrate شوند. رویدادها (events) روی یک مرز (boundary) قبل از hydrate شدن آن باعث می‌شود تا این مرز با اولویت بالاتر از مرزهای همسایه hydrate شود. بیشتر بخوانید

React.startTransition

This content is out of date.

Read the new React documentation for startTransition.

React.startTransition(callback)

React.startTransition به شما امکان می‌دهد به‌روزرسانی‌های موجود در callback ارائه‌شده را به‌عنوان transition علامت‌گذاری کنید. این روش برای استفاده در مواقعی طراحی شده است که React.useTransition در دسترس نباشد.

نکته:

به‌روزرسانی‌ها در یک transition در مقابل به‌روزرسانی‌های با اولویت بالاتر مانند کلیک‌ تسلیم می‌شوند.

به‌روزرسانی‌های در transition، برای محتوایی که مجدد معلق (suspend) شده‌اند دیگر fallback را نشان نمی‌دهند، و به کاربر اجازه می‌دهند در حین رندرشدن به‌روزرسانی به تعامل ادامه دهند.

React.startTransition یک پرچم isPending ارائه نمی کند. برای ردیابی وضعیت معلق یک transition به React.useTransition مراجعه کنید.

آیا این صفحه مفید است؟ویرایش این صفحه