We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

ترکیب در مقابل وراثت

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

ری‌اکت دارای یک مدل ترکیبی (compostion) قدرتمند است. به همین دلیل برای افزایش امکان استفاده مجدد کد بین کامپوننت‌ها، ما استفاده از ترکیب را به جای ارث‌بری پیشنهاد می‌کنیم.

توسعه‌دهنگانی که تازه وارد دنیای ری‌اکت می‌شوند، هنگام مواجه با ارث‌بری دچار مشکلاتی می‌شوند. در این بخش، چند مورد از آن‌ها را بررسی و نشان می‌دهیم که چگونه با استفاده از ترکیب می‌توان آن‌ها را حل کرد.

دربرگرفتن

بعضی از کامپوننت‌ها اطلاعاتی از فرزند خود ندارند. این مورد در کامپوننت‌هایی مانند Sidebar یا Dialog که مانند یک قاب عمل می‌کنند، مرسوم است.

توصیه ما درمورد این کامپوننت‌ها، استفاده از prop مخصوص children است. به این وسیله کامپوننت المنت‌های فرزند خود را مستقیم به خروجی منتقل می‌کند:

function FancyBorder(props) {
 return (
  <div className={'FancyBorder FancyBorder-' + props.color}>
   {props.children}  </div>
 );
}

با این روش می توان یک JSX دلخواه را به عنوان فرزند درون آن‌ها قرار داد:

function WelcomeDialog() {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">    Welcome   </h1>   <p className="Dialog-message">    Thank you for visiting our spacecraft!   </p>  </FancyBorder>
 );
}

روی CodePen امتحان کنید

هرچیزی که میان تگ <FancyBorder> قرار گیرد، از راه prop children در اختیار کامپوننت FancyBorder قرار می‌گیرد. از آن‌جا که کامپوننت FancyBorder مقدار {props.children} را میان یک <div> رندر می‌کند، در نتیجه المنت‌های پاس داده شده در خروجی نهایی ظاهر می‌شوند.

در مواردی نادر، ممکن است نیاز به پر کردن چند جای خالی در کامپوننت خود داشته‌باشید. در این حالت می‌توانید به جای children، بر اساس روش دلخواه خود عمل کنید:

function SplitPane(props) {
 return (
  <div className="SplitPane">
   <div className="SplitPane-left">
    {props.left}   </div>
   <div className="SplitPane-right">
    {props.right}   </div>
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <SplitPane
   left={
    <Contacts />   }
   right={
    <Chat />   } />
 );
}

روی CodePen امتحان کنید

المنت‌های ری‌اکتی مانند <Contacts /> و <Chat /> فقط ‌آبجکت هستند، بنابراین شما می‌توانید آن‌ها را (مانند انواع دیگر دیتا) به عنوان prop [به کامپوننت‌های دیگر] پاس دهید. این روش ممکن است‌شما را یاد “slots” در دیگر کتابخانه‌ها بیاندازد. هیچ محدودیتی در پاس دادن prop در ری‌اکت نیست.

تخصص

گاهی اوقات به ذهن ما می‌رسد که کامپوننت‌ها شکل ویژه‌ای از یک کامپوننت دیگر هستند. برای مثال، می‌توان گفت یک WelcomeDialog شکل ویژه‌ای از یک Dialog است.

در ری‌اکت، این قابلیت با ترکیب امکان‌پذیر می‌شود. به این ترتیب که یک کامپوننت جزیی، یک کامپوننت کلی‌تر را با تنظیم prop ها رندر می‌کند:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}   </p>
  </FancyBorder>
 );
}

function WelcomeDialog() {
 return (
  <Dialog   title="Welcome"   message="Thank you for visiting our spacecraft!" /> );
}

روی CodePen امتحان کنید

ترکیب برای کامپوننت‌هایی که بر پایه کلاس نوشته‌شده‌اند نیز به خوبی کار می‌کند:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}
   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}
   </p>
   {props.children}  </FancyBorder>
 );
}

class SignUpDialog extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSignUp = this.handleSignUp.bind(this);
  this.state = {login: ''};
 }

 render() {
  return (
   <Dialog title="Mars Exploration Program"
       message="How should we refer to you?">
    <input value={this.state.login}        onChange={this.handleChange} />    <button onClick={this.handleSignUp}>     Sign Me Up!    </button>   </Dialog>
  );
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({login: e.target.value});
 }

 handleSignUp() {
  alert(`Welcome aboard, ${this.state.login}!`);
 }
}

روی CodePen امتحان کنید

پس ارث‌بری چه می‌شود؟

در Facebook ما از ری‌اکت برای ساخت هزاران کامپوننت استفاده می‌کنیم. اما هنوز موردی برای استفاده ارث‌بری پیدا نکرده‌ایم که آن را پیشنها کنیم.

با استفاده از prop و ترکیب کامپوننت‌ها، در طراحی ظاهر و عملکرد کامپوننت‌ها انعطاف‌پذیری لازم را خواهید داشت. به‌خاطر داشته‌باشید که کامپوننت‌ها می‌توانند prop های دلخواهی مثل مقادیر اولیه، المنت‌های ری‌اکت و یا توابع را دریافت کنند.

اگر نیاز دارید قابلیتی که مربوط به UI نمی‌شود را میان کامپوننت‌ها به اشتراک بگذارید، پیشنهاد ما ساخت یک ماژول جاوااسکریپت است. کامپوننت‌های شما می‌توانند آن تابع، آبجکت و یا یک کلاس را import کرده و بدون تغییر یا توسعه آن، از قابلیت‌های آن بهره ببرند.

آیا این صفحه مفید است؟ویرایش این صفحه